Szczecin, CKE Stara Rzeźnia 7 maja 2016, godzina 19.

-

Koncert w wyjątkowym miejscu dla Szczecina.

stararzeznia.szczecin.pl