Szczecin, Regaty, 01 czerwca 2013

-

Koncert towarzyszący regatom na przystani AZS w Szczecinie (impreza zamknięta)